ZKUŠEBNÍ TESTY

  • Testové otázky platné a používané od 1.července 2006 lze nalézt na stránkách:

    etesty2.mdcr.cz